termeni si conditii

Termeni și condiții

          Accesarea acestui site, denumit în continuare “www.piramisconstruct.ro”, pentru informare sau vizitare presupune acceptarea termenilor și condițiilor stipulate în continuare. Proprietarul site-ului www.piramisconstruct.ro are dreptul de a face modificari ale acestor prevederi fără notificare prealabilă.

          Proprietarul și administratorul site-ului www.piramisconstruct.ro este: SC Piramis Construct SRL, cu adresa în Ghimbav, str. Lungă nr. 48, jud. Brașov cu datele de indetificare: CUI 16068037 , Nr Inregistrare la Registrul Comertului : J 08/83/2004, email: office@piramisconstruct.ro

          Conținutul și designul www.piramisconstruct.ro, precum și orice alt material având legătura cu acesta trimis dvs. prin email sau furnizat dvs. prin orice altă modalitate (exemplu: articole, design, descriere produse și orice alte materiale), aparțin Societății și/sau colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat în mod expres – (drept de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele www.piramisconstruct.ro fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă din partea Societății.
Nu puteti folosi cadre (frames în sensul limbajului HTML) sau tehnici de încadrare (framing techniques în sensul limbajului HTML) pentru mărci, logo-uri, sau alte informații protejate de legea copyrightului (inclusiv imagini, texte, interfețe, formulare) ale www.piramisconstruct.ro fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă, din partea Societății.
Nu puteți folosi logo-ul firmei sau alte proprietăți grafice, sau mărci ca parte a hyperlinkurilor fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă, din partea Societății.

          Răspundere:
Deși încercăm în permanență să păstram conținutul cât mai actualizat, ne rezervăm dreptul de a publica informații având doar titlu informativ, declinând orice tip de responsabilitate cu privire la eventualele erori survenite în urma accesării website-ului precum și cu privire la virușii și alte evenimente informatice similare ce ar putea fi transmise prin intermediul webite-ului către calculatoarele vizitatorilor/utilizatorilor. În altă ordine de idei, Piramis Construct NU poate fi considerată responsabilă în nici o situație particulară directă sau indirectă pentru daune produse prin accesarea acestui website și nici de acuratețea acestora.
          Securitate:
Prin accesarea acestui website, vizitatorii/utilizatorii își exprimă acordul să nu altereze, dezactiveze, eludeze sau interfereze în orice fel cu elementele de securitate ale prezentului website, precum să nu decurgă nici la alte variante de acțiuni ce ar aduce daune sau prejudicii către Piramis Construct SRL. În această situație, vor accepta să despăgubească eventuale despăgubiri raportate la daunele realizate, pentru toate situatiile sus menționate.

          Legislația aplicabilă
Termenii și condițiile www.piramisconstruct.ro se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile de la înregistrarea reclamației la sediul Piramis Construct SRL . În cazul în care nu se poate ajunge la o întelegere în termenul precizat anterior, litigiile dintre părți se vor supune rezolvării instanțelor judecătoreaști competente de pe raza municipiului Brașov.
          Forță Majoră
Proprietarul și administratorul www.piramisconstruct.ro nu poate fi făcut responsabil pentru nici o întârziere sau eroare rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința www.piramisconstruct.ro. Această exonerare include, dar nu se limiteaza la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic de la www.piramisconstruct.ro , lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele www.piramisconstruct.ro, erorile de operare, precum și cazurile de fortă majoră stipulate de legislația română în vigoare.
Considerăm așadar ca odată cu accesarea acestui website, ați acceptat fără nici o rezervă toate cele sus menționate și le veți respecta.

În cazul în care există întrebări, nelămuriri sau situații particulare referitoare la accesarea și navigarea în conditii optime a acestui website, vă invităm să ne contactați la adresa de email: office@piramisconstruct.ro